„ФИЗИЧКАТА АКТИВНОСТ КАКО ЕДНА ОД ОСНОВНИТЕ КОМПОНЕНТИ НА ЗДРАВИОТ НАЧИН НА ЖИВОТ“ Фиона Конџели бр. индекс 6486 (21.5.2020)
 
„ФИЗИЧКАТА АКТИВНОСТ КАЈ ПОВОЗРАСНИТЕ ЛИЦА“ Елеонора Пешевска, бр. индекс 6454 (13.5.2020)
 
„МОТИВАЦИЈАТА ВО СПОРТОТ“, Виктор Ристов, бр. индекс 6424 (5.5.2020)
 
РАЗВОЈОТ НА СПОРТОТ ЗА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ
 ПОСЛЕ ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА“, Рубинчо Ристески, бр. индекс 6528 (1.5.2020)
 
„МОДЕЛИ ЗА РАЗВОЈ НА ТЕНИСЕРИ ВО ХРВАТСКА, СЛОВЕНИЈА,БЕЛГИЈА И ФРАНЦИЈА“, Драган Думевски бр. индекс (15.5.2018)
 
"ФИЗИЧКИОТ РАЗВОЈ НА ДЕЦАТА 5-12 ГОДИШНА ВОЗРАСТ", Катерина Поповска бр. индекс  (1.5.2017)
 
"ЕНЕРГЕТСКА ПОТРОШУВАЧКА" - Климентина Велјаноска, бр. индекс 5484 (27.3.2015)
 
"ВЛИЈАНИЕТО НА ЈОГАТА ВРЗ ЗДРАВСТВЕНИОТ СТАТУС НА ЧОВЕКОТ"- Ана Ѓуроска бр. индекс 5011 (23.4.2012).
 
ФРЕНКЛИНОВА МЕТОДА
Ивана Вукадинова бр. индекс. 5000 (18.4.2012)
 
ЗАПОЗНАВАЊЕ СО ЧОВЕЧКОТО ТЕЛО
Марин Билјаноски бр. индекс 5022
(3.4.2012)
 
СТРУКТУРА И ФУНКЦИЈА НА ЧОВЕЧКИТЕ ЗГЛОБОВИ
Марин Билјаноски бр. индекс 5022
(3.4.2012)
 
ПРЕРАНА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ВО АТЛЕТИКАТА
Огнен Павловски бр. индекс 4544
(1.4.2011)
 
ПРИНЦИПИ НА ДВИЖЕЊЕ И СТАБИЛНОСТ
Африм Сулејмани бр. индек
с 4744
(23.3.2010)
 
ЗАМОР
Стефан Михајловиќ бр. индекс 4544
(25.2.2010)

 

ПОЧИТУВАНИ СТУДЕНТИ, оваа страна е наменета за сите оние кои имаат желба да објават некој текст од која било област на кинезиологијата.
Основен услов е текстот да не е претходно јавно објавен (во печатен медиум, интернет, семинарски работи по други предмети и сл.) да е напишан во електронска форма (
word, power point, notepad и сл.).
Да биде напишан на македонски јазик или еден од светските јазици.
Предадените текстови пред да бидат објавени ќе бидат прегледани.