Училишен спортски камп - Охрид,
                                  22.6. - 4.7.2015.

                       

Генерација 2014/15.
                            

       Изработка на вежба бр. 5 (29.4.2015 г.)
            

Работна посета на Универзитетот Клод Бернард и Факултетот за физичко образование и спорт во Лион, Франција

 

Биомеханичко тестирање на карате репрезентацијата на Македонија - 2.4.2014.


Училишен спортски камп - Охрид 2015 г.


Меѓународна конференција во организација на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје од Скопје - Охрид 2014.

Генерација 2013/14.


Изработка на вежба бр. 1
(5.3.2014 г)

Училишен спортски камп
Струга 4.7.-9.7.2013


Генерација 2012/13.


Одбрана на докторската дисертација на
    асс. м-р Александар Ацески - 22.5.2013 г.
         
         
   
                                  Предавање 25.2.2013 г.
                         
                                         Испит 29.1.2013 г.
                             
Промоција на првото меѓународно списани "Research in        physical education, sport and health" во издание на Факултетот за физичка култура - Скопје (16.11.2012 г.).     
                
                          Училишен спортски камп
                         Охрид 18.6. - 30.6.2012 г.
                            
                              Генерација 2011/12.
                      
                       Изработка на вежба бр. 5
                                   26.4.2012 г.
                     
                        Училишен спортски камп
                            Дојран 28.6. - 3.7.2011

                               
                          Училишен спортски камп
                              Охрид 20 - 25.6.2011

                               
                                 Генерација 2010/11.                          
                            
      Државни Спортски Игри (Мали Олимписки Игри)
                              Битола 12-14.5.2011 г.
                               
         Настава по скијање во Маврово 5-12.2.2011 г.
                         
                                      28.1.2011 г.
                          
        Предавање на семинарот во организација на
   Федерацијата на училишен спорт на Македонија на
   тема "Информацискиот систем во училишниот спорт"
                                Скопје 8.11.2010 г.
                         
        Предавање на семинарот во организација на
   Федерацијата на училишен спорт на Македонија на
   тема "Информацискиот систем во училишниот спорт"
                                Кичево 6.11.2010 г.
                        
         Предавање на семинарот во организација на
   Федерацијата на училишен спорт на Македонија на
   тема "Информацискиот систем во училишниот спорт"
                                Штип 4.11.2010 г.
                               
                Раководител на "Училишен спортски камп"
                           19-24.6.2010 г. (Крушево)

                                
                     Генерација 2009/10. (25.5.2010 г)
                          
                               Испит 26.1.2010 г.
                         
Учество на научно-стручна конференција во Дом на хуманитарни организации Д. Џамбаз 4 и 5.12.2009 г. Скопје.
 
Вежби во спортска сала. Примена на мобилната
биомеханичко-спортска лабораторија за анализа на
движењата во спортот и физичките активности
27.12.2009 г.
                          
 
Изработка на вежба бр. 1 "Опавски-Лукманов
биомеханички модел
"
13.10.2009 г.
                           
 
Одбрана на магистерскиот труд на асс. Александар
Ацески 15.6.2009 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

                Презентација на магистерскиот труд на
                      асс. м-р Александар Ацески