(16.8.2017 г.)

Резултати од тестирањата на основните моторички способности, ситуационо-моторичките способнисти и проценка на спортската техника кај младинските кошаркарски репрезентации  У14, У15, и У16 години машки, и У16 г. женски, реализирано од катедрата по биомеханика и катедрата по кошарка.

Резултати од тестирањата 1, 2, 3.

                                ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИИ
 
                                     БИОМЕХАНИКА НА ТРЧАЊЕ
 
 
                   БИОМЕХАНИКА НА ФОРХЕНД УДАР ВО ТЕНИС
 
 
                         БИОМЕХАНИКА НА СКОК ШУТ ВО КОШАРКА
 
 
                                       БИОМЕХАНИКА НА СЕРВИС ВО ТЕНИС
 
 
                               БИОМЕХАНИКА НА ВЕЖБИТЕ СО ОТПОР
 
 
                                        БИОМЕХАНИКА НА ФУДБАЛ
 
                               БИОМЕХАНИКА НА ШУТ ВО ФУДБАЛ
 
 
                                 БИОМЕХАНИКА НА ФРЛАЊЕ КОПЈЕ
 
 
                                   БИОМЕХАНИКА НА СМЕЧ ВО ОДБОЈКА
 
 
                             БИОМЕХАНИКА НА СКОКОВИ ВО ВОДА
 
 
                      БИОМЕХАНИКА ЗА ЛИЧНИ ТРЕНЕРИ
 
 
                  БИОМЕХАНИКА И АДАПТАЦИЈА НА ТРЕНИНГ
 
 
                         БИОМЕХАНИКА НА ПЛИВАЊЕ
 
 
                 БИОМЕХАНИКА НА ШУТИРАЊЕ ВО ФУДБАЛ
 
 
                           БИОМЕХАНИКА НА ТЕНИС
 
 
                   ПРИМЕНА НА БИОМЕХАНИКА НА ТЕНИС